Persoonlijk Kennismaken?

Bel 013 - 879 56 67

Privacy Policy

MITServ is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. MITServ zal zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Deze worden niet gedeeld met derden zonder uw toestemming.

 

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag van een dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor de afhandeling van uw aanvraag, het uitvoeren van de dienst en wettelijke verplichtingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan fraudepreventie, statistische analyses en om u te informeren over andere relevante producten en diensten. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Ons privacybeleid

Persoonsgegevens worden door de MITServ, verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerking bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens om in te loggen op uw website t.b.v. aanpassingen. Als wij daarnaast gegevens voor de hosting van uw website nodig hebben, dan vragen wij altijd eerst uw toestemming. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft. 

Uw rechten

Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek te sturen naar onderstaand adres.

Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u ons vragen om deze te corrigeren of te verwijderen.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

MITServ verzamelt en analyseert gegevens over uw bezoek aan onze website zoals bezoekfrequentie, browsertype en de duur van uw bezoek. Deze gegevens worden gebruikt om onze website te verbeteren en beter op uw gebruikswensen aan te passen. De informatie wordt verzameld met behulp van Google Analytics. MITServ verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking stelt. Als u niet wilt dat wij die gebruiken, dient u in uw browser ´cookies off´ in te stellen. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen

Indien u vragen heeft over het privacy statement kunt u zich richten tot:

MITServ B.V.

Cereslaan 30

5384 VT Heesch

(013) 879 56 67

info[at]mitserv[dot]com